top of page
Untitled-5-01.jpg

หมอในบ้าน

ระบบการแพทย์ทางไกลแบบใหม่

บริการทางด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่ง่ายขึ้น

หมอในบ้าน ช่องทางใหม่สำหรับผู้ป่วยในการปรึกษาแพทย์

เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ทั่วประเทศแบบ Real-Time เพื่อตอบโจทย์โรงพยาบาล ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ป่วย และ เป็นเครื่องมือสำหรับโรงพยาบาลในยุคดิจิตัล

หมอใช้แท็บเล็ตดิจิตอล

การเชื่อมต่อ

แพลทฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ใช้บริการ

ให้เข้าถึงการแพทย์ได้อย่างไร้ขอบเขต

หมอและผู้ป่วย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้รักษาได้อย่างตรงจุด

หมอและผู้ป่วย

การรักษาครบวงจร

เชื่อมต่อประสบการณ์การรักษาที่ครบวงจร

ลดระยะเวลารอคอย และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

Health package

Telemedicine ถูกออกแบบมาสำหรับการทำ health package ของผู้ป่วยเพื่อรับสิทธิการปรึกษาแพทย์โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่ลูกค้าได้

หมอในบ้าน

ระบบการแพทย์ทางไกลแบบใหม่

บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine)

ปรึกษาแพทย์ทางระบบออนไลน์ช่วยลดต้นทุนของผู้ใช้บริการและลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

หน่วยประมวลผลบนคลาวด์

รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้จำนวนมากพร้อมๆกัน เชื่อมต่อผู้ใช้งานไปยังแพทย์ในด้านต่างๆได้จากหลายสถานพยาบาล

เชื่อมต่อข้อมูลร่างกายเข้าในระบบโรงพยาบาล

เพื่อประสบการณ์เข้าใช้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

ไม่เสียเวลารอคิวเพื่อพบแพทย์เป็นเวลานาน

ทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับบริการ

ระบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบและทราบค่าใช้จ่ายก่อนรับบริการ

ระบบปลอดภัยข้อมูลไม่รั่วไหล

ด้วยนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนา
แพทย์กำลังวิเคราะห์ไฟล์
About Section
BG.png

การบริการของเรา

Application หมอในบ้าน

สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆ อาทิเช่น อุปกรณ์สำหรับ homecare solution
และ ฐานข้อมูลต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
Untitled-4-02.png

เช็คประวัติผลการรักษา (EHR) ของตัวเองได้ทันที

ประวัติสุขภาพ และ ผลข้อมูลจากแล็บแสดงผลผ่าน application ในทันที

ส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิกและแพ็คเกจสุขภาพ

Membership feature สำหรับลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆ และ สร้างโอกาสบนช่องทางออนไลน์ในการขายแพ็คเกจสุขภาพ

นัดหมายแพทย์

ผู้ป่วยสามารถนัดหมายแพทย์ผ่าน application ได้โดยเช็คจากตารางเวรของแพทย์

ประวัติการฉีดยา

เชื่อมต่อกับฐานประวัติการฉีดวัคซีนเพื่อความครบวงจร และการวินิจฉัยแพทย์ที่ดีขึ้น

เครื่องวัดสัญญาณชีพและตู้บริการการแพทย์ทางไกล

เพื่อให้การตรวจรักษาและวินิจฉัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเก็บข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้นผ่านเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Health Check-up Kiosk) ของหมอในบ้านที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์จึงถูกนำมาผสานเข้ากับระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บข้อมูลต่างๆรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายความปลอดภัยในการ

ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ตรวจความดัน

ตรวจอุณหภูมิ

ปริมาณออกซิเจน

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ.png

สัมผัสประสบการณ์โทรเวชกรรม (Telemedicine) ที่สมบูรณ์แบบผ่านเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Health Check-up Kiosk) และแอปพลิเคชั่นหมอในบ้านบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เกี่ยวกับเรา

การเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพในทุกมุมมองของโรงพยาบาล เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการบริหารโรงพยาบาลอย่างครบถ้วนเชื่อถือได้ และปลอดภัย ​สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลสุขภาพของคนไข้ในระหว่างโรงพยาบาลในเครือ หรือระหว่างโรงพยาบาล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้มาจากแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายของข้อมูล

ติดต่อเรา

Medical Record Analysis_edited.jpg
bottom of page